Kvalita a odbornost

Pro zajištění jakosti a kvality dodávaných výrobků využíváme pouze zkušené a léty prověřené dodavatele vodohospodářských technologií.

 

Průvodní technická dokumentace nutná pro uvedení do provozu včetně revizí vyhrazených technických zařízení je spolu s dokumentací skutečného provedení a provozními řády dodávána v požadovaném rozsahu vždy před zahájením zkušebního provozu nebo zprovoznění jednotlivých objektů.

V rámci kvalitního zabezpečení postupu výstavby daných investičních celků provádíme koordinaci činností jednotlivých odborností (projekčních, stavebních, strojních, elektro) tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých profesí, dodržen harmonogram výstavby, jakost, provozuschopnost a komplexnost celého díla s dodržením projektových parametrů.

Naši pracovníci zpracovávají také výrobní a montážní dokumentaci pro technologickou část díla.

Naše společnost Wambex, spol. s r.o. na všech svých realizovaných stavbách provádí záruční a pozáruční servis strojů a zařízení, účastní se zkušebního provozu a realizuje úpravy technologií, které z něj vyplynou.  

 

 

 

Wambex, spol. s r.o.

Plynárenská 823

753 01 Hranice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Konečná

Tel: +420 581 601 895

Miroslava Rudolfová

Tel: +420 581 601 895

 

 

Další kontakty:

Tel.:    +420 581 601 895 

GSM.: +420 603 207 745

E-mail: wambex@wambex.cz

 

       ... s vodou to umíme!