Automatické tlakové stanice - ATS

Naše společnost Wambex spol. s r.o. dodává a zajišťuje realizaci automatických tlakových stanic většinou za účelem:

  • Zásobování vodou v oblastech, kde není možnost čerpání z vodovodního řadu
  • Zvýšení tlaku k odběru vody ve výškových budovách (obytných, kancelářských), nazývané „zesilovací tlakové stanice“

Automatická tlaková stanice - ATS v Ostravě

 

Samozřejmostí je zajištění elektročásti

– ovládání, automatického řízení a případného přenosu dat

 

 

 

 

 

 

Naše společnost Wambex spol. s r.o. zajišťuje tyto činnosti:

  • Zpracování potřebné projektové a technické dokumentace dané technologie

  • Dodávku a montáž technologie

  • Komplexní vyzkoušení a zprovoznění dodané technologie

  • Průvodní technickou dokumentaci

  • Záruční a pozáruční servis

 Automatická tlaková stanice - ATS v Ostravě

 

 

 

Wambex, spol. s r.o.

Plynárenská 823

753 01 Hranice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Konečná

Tel: +420 581 601 895

Miroslava Rudolfová

Tel: +420 581 601 895

 

 

Další kontakty:

Tel.:    +420 581 601 895 

GSM.: +420 603 207 745

E-mail: wambex@wambex.cz

 

       ... s vodou to umíme!