Úpravny pitné vody

Naše společnost Wambex, spol. s r.o. dodává a montuje technologie vodohospodářských staveb, mimo jiné také:

 • Technologie úpraven pitné vody

 • Vystrojení jímacích studní a vrtů

 • Posilovacích čerpacích stanic pitné vody

 • Úpraven jímacích vod, evakuačních stanic

 • Úpraven bazénových vod a armaturních komor vodojemů

 Důlňák, rekonstrukce vodního zdoje

Dodávky technologie úpravy pitné vody jsou realizovány na základě vypracovaného projektu od zákazníka, nebo dle nové realizační dokumentace, vždy však v souladu s platnou legislativou a s podmínkami pro trvalý styk s pitnou vodou. Při montáži svařujeme potrubní rozvody, prostupy z nerez oceli dle přání zákazníka. Před zprovozněním dodávané technologie provádíme vždy odběr vzorků a jejich laboratorní rozbor.

Samozřejmostí je zajištění elektro-části – ovládání, automatické řízení a případného přenosu dat.

Naše společnost Wambex spol. s r.o. zajišťuje pro úpravny vody tyto činnosti:

 • Zpracování potřebné projektové a technické dokumentace dané technologie

 • Dodávku a montáž technologie

 • Komplexní vyzkoušení a zprovoznění dodané technologiepalkovice_2

 • Povinné atesty

 • Průvodní technickou dokumentaci

 • Záruční a pozáruční servis   

Wambex, spol. s r.o.

Plynárenská 823

753 01 Hranice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Konečná

Tel: +420 581 601 895

Miroslava Rudolfová

Tel: +420 581 601 895

 

 

Další kontakty:

Tel.:    +420 581 601 895 

GSM.: +420 603 207 745

E-mail: wambex@wambex.cz

 

       ... s vodou to umíme!