WAMBEX, spol. s.r.o. Hranice

DSC_5705_upr 

 

 

Naše společnost byla založena v roce 1991 třemi spolumajiteli s cílem dodávat kompletní vodohospodářské technologické celky.

V naší společnosti se snažíme chovat zodpovědně ke všem svým obchodním partnerům, ctíme a respektujeme podmínky podnikání a vážíme si hodnot lidské společnosti.

Naší pracovní činností a předmětem podnikání se snažíme zlepšovat podmínky životního prostředí.

 

Vize společnosti Wambex, spol. s r.o.

  • Precizní a odborné provedení veškerých činností
  • Spokojený zákazník

Současní společníci: 

Miroslava Rudolfová a Ing. Petra Konečná

Jednatel:  

Miroslava Rudolfová

Čistírna odpadních vod - ČOV v Příboře

 

Společnost Wambex, spol. s r.o. zajišťuje realizaci kompletní dodávky a montáže na obecní čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, čerpací stanice, jímací objekty, vodojemy, armaturní komory a tlakové stanice. Dále poskytuje služby spojené se zajištěním výroby komponentů v oblasti úpravárenství a čistírenství, převážně z austenitických ocelí typu DIN 14301. Jedná se o netypické tvarovky, odbočky, příruby, nádrže a zásobníky, podpěry, manipulační lávky a zábradlí.

Kromě zajištění výrobní přípravy a dodávky technologie provádíme realizaci a montáž kompletních vodohospodářských celků, tzv. „na klíč".

Zajišťujeme:

  • Zpracování potřebné projektové a realizační dokumentace technologie vodohospodářských staveb
  • Kompletaci a koordinaci dodávek technologie
  • Montáž technologie
  • Komplexní vyzkoušení a zprovoznění dodané technologie
  • Povinné atesty dodané technologie
  • Průvodní technickou dokumentaci
  • Záruční a pozáruční servis

 

 

Naší firemní filozofií je maximální spokojenost zákazníků a investorů se službami a realizovaným dílem.

Při provádění staveb (rekonstrukce, intenzifikace) se snažíme co nejméně omezit stávající provoz, snažíme se vyhovět termínovým a materiálovým požadavkům jednotlivých provozních subjektů.

Wambex, spol. s r.o.

Plynárenská 823

753 01 Hranice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Konečná

Tel: +420 581 601 895

Miroslava Rudolfová

Tel: +420 581 601 895

 

 

Další kontakty:

Tel.:    +420 581 601 895 

GSM.: +420 603 207 745

E-mail: wambex@wambex.cz

 

       ... s vodou to umíme!