Čistírny odpadních vod

 ČOV Příbor, biologický stupeň

Naše společnost Wambex spol. s r.o. zajišťuje stavební, strojně-technologickou, elektro-technologickou část, komplexní zkoušky, uvedení do provozu a servisní služby na obecních čistírnách odpadních vod od 200 EO a na průmyslových čistírnách.
Jednotlivé stavby jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací dodanou zákazníkem, nebo dle nové realizační dokumentace vypracované optimálně podle zadaných parametrů investora a dle podmínek dané lokality.

Dlouholeté zkušenosti máme s realizací následujících dodávek technologie:

 • Hrubé předčištění

  • Dopravníky a lisy shrabků, jednotky zpracování shrabků

  • Čerpací stanice surových vod

  • Lapáky tuku a písku

  • Lapače štěrku

  • Pračky písku

  • Dešťové zdrže

  • Česle

 • Kalové hospodářství

  • Zařízení pro tepelnou i chemickou hygienizaci kalu

  • Chemické hospodářství

  • Aerobní stabilizace kalu

  • Strojní zahušťování kalu

  • Strojní odvodňování kalu

  • Šnekové dopravní systémy na odvodněný kal

  • Ocelové zásobníky na kal

  • Kompletní kalové hospodářství

 • Biologické čištění

  • Dmychárny s dmychadly řízenými frekvenčními měniči nebo jednootáčkovými motory

  • Jemnobublinné aerační systémy

  • Aktivační nádrže

 • Primární sedimentace

  • Shrabovací mosty pro kruhové nádrže

  • Shrabovací systémy pro podélné nádrže

  • Kruhové i podélné usazovací nádrže s kompletním příslušenstvím

  • Plastové řetězové shrabováky pro podélné usazovací nádržeIMG_20140610_102948

 • Sekundární sedimentace

  • Shrabovací mosty pro kruhové nádrže

  • Shrabovací systémy pro podélné nádrže

  • Kruhové i podélné dosazovací nádrže

  • Plastové řetězové shrabováky pro podélné dosazovací nádrže

  • Systémy odvádění vyčištěné vody

  • Flokulační zóny

 • Elektro-technická část

  • Silové rozvody, strojní a stavební elektroinstalace

  • Automatické systémy řízení technologických procesů

  • Měření a regulace

  • Přípojky NN a VN

ČOV Ústí nad Orlicí, biologický stupeň  kalové hospodářství

 Naše společnost Wambex spol. s r.o. zajišťuje tyto činnosti:

 • Zpracování potřebné projektové a technické dokumentace dané technologie

 • Dodávku a montáž technologie

 • Komplexní vyzkoušení a zprovoznění dodané technologie

 • Průvodní technickou dokumentaci

 • Záruční a pozáruční servis   

 ČOV Lanškroun, usazovací nádrže

Wambex, spol. s r.o.

Plynárenská 823

753 01 Hranice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Konečná

Tel: +420 581 601 895

Miroslava Rudolfová

Tel: +420 581 601 895

 

 

Další kontakty:

Tel.:    +420 581 601 895 

GSM.: +420 603 207 745

E-mail: wambex@wambex.cz

 

       ... s vodou to umíme!