Reference

Naše společnost WAMBEX, spol. s r. o. Hranice, již od roku 1991, dodala a namontovala technologii i kompletní technologické celky řady vodohospodářských staveb po celé České republice.

Významné stavby v roce 2020

Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B                         

Společnost Morava, Olomouc

09/2018 - 05/2020 

ČOV Frýdek - Místek, oprava potrubí v technologickém kolektoru

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 10/2019 - 03/2020
 ČOV Třinec - rekonstrukce odvodňování kalu

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 11/2019 - 08/2020
 ČOV Frýdek - Místek, oprava potrubí mezi žlabem VK a DN 2,3,5,8

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

  12/2019 - 07/2020

ČOV Opava - oprava ČS na biologický stupeň čištění

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

  12/2019 - 03/2020
Těrlicko, ul. Hornická - rekonstrukce K4S

Q-LINE Ostrava, a.s.

  12/2019 - 06/2020
 ČSOV Hlučínská - vyhodnocení ZP - PD 

Statutární město Ostrava

 02/2020 - 05/2020
 ČOV Havířov - oprava ČS na biologický stupeň čištění

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

          07/2020

 Štítina - redukční a vodoměrná šachta

POHL CZ a.s., o.z.

          08/2020
PK Raduň - oprava a rekonstrukce AK, sanace PK

IN-Projekt Ostrava s.r.o.

  08/2020 - 11/2020

VDJ malá Morávka - rekonstrukce technologie

IN-Projekt Ostrava s.r.o.

        09/2020
ČOV Třinec - oprava dosazovací nádrže ⌀ 40 m

SmVaK Ostrava, a.s.

        09/2020

ČS Klokočůvek - havarijní rekonstrukce 2. soustrojí čerpadel

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

        11/2020

CSS Hrabyně - Technické vylepšení ČOV, obměna technologie DN

Centrum sociálních služeb Hrabyně

         11/2020
ČOV Fulnek - oprava havárie vstupní ČS 

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

         12/2020

ČOV Sudice  rekonstrukce čerpací stanice

SmVaK Ostrava, a.s.

         12/2020

 ČOV Fulnek - oprava havárie aeračního zařízení v AN

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

         12/2020

 

 

Významné stavby v roce 2019

ČOV Bohumín . oprava technologické vestavby DN 2

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

11/2018 - 04/2019

ČOV Havířov - oprava havárie stavítka v jímce ŠČS

SmVaK a.s.

12/2019

ČOV Orlová - dešťová zdrž a homogenizační nádrž vyhnilého kalu 

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 09/2018 - 07/2019

 ČOV Jablunkov - rekonstrukce hrubého přečištění

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 06 - 07/2019

 PK Hýlov - oprava a rekonstrukce stavební a technologické části AK 

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 05 - 11/2019

 ČOV Nový Jičín - oprava ČS na biologický stupeň čištění 

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 12/2018 - 04/2019

 ČOV Jablunkov - intenzifikace ČOV

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 07 - 11/2019

 ČOV Havířov - oprava pojezdového mostu DN 2

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 08 - 10/2019

 ČOV Dolní Benešov - oprava biologického stupně ČOV 

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 11 - 12/2019

 ČOV Odry - oprava míchání aktivační nádrže

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 11 - 12/2019

 Významné stavby v roce 2018

 

Vodojem Chvalíkovice - oprava a rekonstrukce armaturní komory a vodojemu

POHLcz a.s.

10/2016 - 09/2018

ČOV Háj ve Slezsku - rozšíření technologickélinky 

POHLcz a.s.

 10/2017 - 02/2018

 ČOV Kopřivnice - montážní vstup USN-2 + revizní otvor UN 

SmVaK Ostrava, a.s.

 05 - 07/2018

 ČOV Havířov - oprava schodiště - 4x

SmVaK Ostrava, a.s.

 10 - 11/2018

 vodovod ul. Petra Křičky

Hydrospor Ostrava spol. s r.o.

 04 - 10/2018

 KČS podstávek - oprava technologické části 

VaK kroměříž a.s.

 03/2018

 ČOV Hulín - oprava šoupat a potrubí surového kalu z UN

VaK Kroměříž a.s.

 06/2018

 ÚČOV Ostrava - oprava střechy VN č.2 a VN č.3

VOSTAV Morava a.s.

 05 - 07/2018

 ÚČOV Ostrava - rekonstrukce odstředivky

ARKO Technology Brno a.s.

 09 - 12/2018

 KČS Havířov - Okrajová, oprava havárie technologie čerpací jímky

SmVaK Ostrtava a.s.

 04/2018

 ČOV Dolní Benešov - oprava odtokového potrubí z AN 

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 12/2018

 ČOV Albrechtičky - návrh provozních úprav 

Obec Albrechtičky

 08/2018

 ČOV Velké Hoštice - chemické srážení fosforu

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 07 - 10/2018

 ČOV Rychvald - chemické srážení fosforu

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 11 - 12/2018

 ČOV Budišov nad Budišovkou - chemické srážení forforu

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 08 - 10/2018

 ČOV Havířov - oprava havárie uskladňovací nádrže kalu

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 11 - 12/2018

 ČOV Frýdlant nad Ostravicí - chemické srážení fosforu

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 10 - 12/2018

 ČOV Hlavnice - rekonstrukce biologické části (2. etapa)

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 10 - 12/2018

 ČOV Orlová - oprava technologického zařízení DN 1

Agualia infraestructuras inženýring s.r.o.

 11 -12/2018

 

Významné stavby v roce 2017

Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II.etapa 1.a 2. část

rušení výusti

POHLcz, a.s., Opava

 12/2014 - 07/2017

ČOV Havířov - rekonstrukce odvodnění 

Aqualia infraesructuras inženýring s.r.o.

 06 - 08/207

ČOV Těrlicko - oprava potrubí vratného kalu 

 

 12/2017

 ÚČOV Ostrava - rekonstrukce dmýchadel

ARKO Technology, a.s., Brno

 08/2016 - 08/2017

 ZČS Kružberk - úpravy způsobu zásobování pitnou vodou

POHLcz a.s., Opava

 11 - 12/2017

 ČOV Fulnek - oprava ČS vratného kalu 

Aqualia infraesructuras inženýring s.r.o.

 10/2017

 ČOV Václavovice - oprava spodního ložiska ŠČ

SmVaK Ostrava a.s.

 03/2017

ČOV Dolní Benešov - rekonstrukce biologické části 

POHLcz, a.s., Opava

 04 - 10/2017

Vodojem Frýdlant - letiště, optimalizace organoleptických vlastností pitné vody

RV STYL, s.r.o.

 09 - 12/2017

 ČOV Hlavnice - oprava kalového hospodářství

Aqualia infraesructuras inženýring s.r.o.

 08 - 09/2017

 Rekonstrukce ČOV - Řeznictví H+H

VAST TERCIA s.r.o., Valašské Meziříčí

 05 - 07/2017

 ÚV Bystré - rekonstrkce přítoku z podzemního a povrchového zdroje

Pavel Bajer, s.r.o., Štramberk

 10/2017

 ÚV ROhovec - modernizace zdravotního zabezpečení 

QLINE a.s., Ostrava

 11/2017

 ČOV Karviná - oprava technologie lapáku písku 

Aqualia infraesructuras inženýring s.r.o.

 11 - 12/2017

 VDJ Komárov, 2x 250m3, VDJ Žimrovice 150 m3

POHLcz a.s., Opava

 12 /2017

 

 

Významné stavby v roce 2016

Typ stavby
Místo - název stavby
Investor
 
Záchytný drén Hulváky

Prospect spol. s r.o., Ostrava                                        
 
 ČOV Bohumín 
oprava části potrubí ČS
Aqualia infrastructures inženýring s.r.o.
 
ČOV Bernartice
reknstrukce biologického stupně
POHL CZ a.s., Opava 
 
VZ Palesek
výměna čerpadel
Prospect spol. s r.o., Ostrava
 
OFZ Istebné
PS 06 vodní chlazení
Prospect spol. s r.o., Ostrava
 
ČOV Hlavnice
rekonstrukce biologické části
POHL CZ a.s., Opava
 
ÚČOV Ostrava
oprava venkovního schodiště
OVaK Ostrava a.s.
 
 KČS Opava
oprava havárie technologických rozvodů
SmVaK Ostrava a.s.
 
 KČS Opava
oprava havárie technologických rozvodů
SmVaK Ostrava a.s.
 
 KČS Opava
oprava havárie technologických rozvodů
SmVaK Ostrava a.s.
 
 KČS Opava
oprava havárie technologických rozvodů
SmVaK Ostrava a.s.
 

 

Významné stavby v roce 2015

 

Typ stavby
Místo - název stavby
Investor

Rok

realizace

KČS Opava
oprava havárie technologických rozvodů                      
SmVaK Ostrava a.s.                      
 1/2015
ČS Opava
rekonstrukce česlí
SmVaK Ostrava a.s.
 
BIOCEV
vystrojení kogenerace
MOTORGAS a.s.
 1 - 6/2015
ÚČOV OstravaČS Opava
sanace betonů lapáku písku
SmVaK Ostrava a.s.
 6-12/2015
Šenov 
rozšíření kanalizace
COMMODUM, spol. s r.o.
 6-7/2015
ČOV Opava
oprava potrubí a vík vyhnívací nádrže
SmVaK Ostrava a.s.
 10-11/2015
Vodní zdroj Stará Bělá - Pešatek
optimalizace technologie
SmVaK Ostrava a.s.
 8/2015
ČS Mexická 
rekonstrukce česlí
Statutární město Ostrava 
 4-6/2015
ČS Včelínek, Žleby, Bartošova, Ostrava

Prospect spol. s r.o., Ostrava
 3-4/2015
ČS a VDJ Bílá Studna, Štramberk

Bamed s.r.o., Štramberk
 9/2015
ČSOV Axmanova
oprava výtlaku
OVAK Ostrava
 3/2015
ČS Hodoňovice
rekonstrukce technologie
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava
 10/2015
ČOV Orlová
rekonstrukce hrubého předčištění
POHL CZ a.s., Opava
 10-11/2015
ÚV Ostrava - Nová Ves
výměna čerpadla M2
Prospect spol. s r.o., Ostrava
 8-9/2015
Prameniště Dubí, Ostrava
nová studna D4
Prospect spol. s r.o., Ostrava
 8/2015
ÚČOV Ostrava
dopravník jemných česlí
Statutární město Ostrava
 10-12/2015
   
   
   


Významné stavby v roce 2014

Typ stavby
Místo - název stavby
Investor
Rok
realizace
tis. Kč
Vodovod Staré Hamry                                             
rekonstrukce a rozšíření                                  
Vodaservis s.r.o., Žďár nad Sázavou
  01/2014  
ČOV Nový Jičín
oprava kalového potrubí vyhnívací nádrže
SmVaK Ostrava a.s.
  02/2014  
ČOV Havířov
rekonstrukce hrubého předčištění
SmVaK Ostrava a.s.
   03/2014  
ČOV Frýdek - Místek
rekonstrukce provzdušňování žlabu DN
SmVaK Ostrava a.s.
   03/2014  
Cement Hranice
technologická úprava v šachtě č. 1
Cement Hranice, a.s.
   04/2014  
ÚČOV Ostrava
oprava potrubí odtoku fugátu odstředivky FLOTRWEG
SmVaK Ostrava a.s.
   05/014  
ČOV Bohumín
oprava potrubí provozní vody
SmVaK Ostrava a.s.
   06/2014  
ČOV Plzeň II
plynové hospodářství - obnova strojovny kogenerace
MOTORGAS spol. s r.o. Praha
  06-07/2014  
ČOV Albrechtice
rekonstrukce kalojemu
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava
  06-08/2014  
Zrychlovací ČS Palkovice
rekonstrukce technologie
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava
  07-09/2014  
ČOV Karviná
oprava potrubí armaturních komor UN
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava
  09-10/2014  
ÚČOV Ostrava
sanace betonů na objektu lapáku písku
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
  09-10/2014  
ČOV Frýdek - Místek
oprava technologie zařízení UN-A
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava
  10/2014  
ČOV Albrechtičky
přepojení na soustavnou kanalizaci
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Ostrava
  10-12/2014  
ČOV Heřmanice II
vyhodnocení zkušebního provozu 
Statutární město Ostrava
  11/2014  
ČOV Třinec
oprava pojezdu mostu lapáku písku
SmVaK Ostrava a.s.
  11/2014  
CEMENT HRANICE a.s.
oprava nátokových objektů retenční nádrže
CEMENT HRANICE a.s.
  11/2014  
souprava pro kontrolu kanalizačních přípojek kouřem
SmVaK Ostrava a.s.
  11/2014  
ÚČOV Ostrava
míchání aktivace č. 3
Statutární město Ostrava
  11/2014  

 

Významné stavby v období let 2010 až 2013

Typ stavby
Místo - název stavby
Investor
Rok
realizace
tis. Kč
ÚČOV Ostrava
aktivace - cirkulace vločkování
Statutární město Ostrava
 2013  
ČOV Havířov
oprava technologie vstupního objektu
SmVaK Ostrava a.s.
 2013  
ČOV Český Těšín
rekonstrukce odvodňování
SmVaK Ostrava a.s.
 2013  
ČOV Frýdek - Místek
rekonstrukce odvodňování
SmVaK Ostrava a.s.
 2013  
VDJ Bílovec
2x 160 m3, rekonstrukce objektu
Petr Nastálek, ELMAS Bílovec
 2013  
ČOV Frýdek-Místek
hygienizace kalu
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2013  
ČOV Frýdek-Místek
rekonstrukce hrubého předčištění
Aqualia SmVaK Ostrava a.s
2013  
Mosty u Jablunkova – rekonstrukce a dostavba zdrojů
úpravy objektů a rozvody pitné vody, II. etapa
ZOWADA s.r.o. Jablunkov
2013  
ČOV Tábor
intenzifikace technologické linky a ČOV
MOTORGAS Praha spol. s r.o.
2013  
ČOV Opava
instalace kogenerační jednotky
POHL cz, Opava
2012-13  
ČOV Raškovice
oprava vystrojení dosazovací nádrže DN-06-R
obec Raškovice
2012  
ČOV Karviná, 
rekonstrukce mechanického předčištění Aqualia 
SmVak Ostrava a.s.
2012  
ČOV Bruntál, 
hygienizace kalu vápnem 
Město Bruntál
2012  
ČOV Kopřivnice, 
oprava kalového potrubí 
Aqualia SmVak Ostrava a.s.
2012  
ÚV Nová Ves, 
protirázová ochrana výtlaku do Záhumenic 
Statutární město Ostrava
2012  
ÚČOV Ostrava, 
míchání aktivace 
Statutární město Ostrava
2012  
ÚV Vyšní Lhoty 
rekonstrukce ATS tlakové vody 
Aqualia SmVak Ostrava a.s.
2012  
ČOV Nový Jičín 
zahušťování přebytečného kalu 
Aqualia SmVak Ostrava a.s.
2012  
ČOV Bruntál, 
česlovna-výměna česlí   
Město Bruntál
2012 1.276,-
Oprava tlakových stanic Mrazná, 
HP 300, VS 13, VS 31 a TS Centrum2   
Statutární město Ostrava
2012 1.183,-
ČS Velké Albrechtice
rekonstrukce objektu   
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2012 2.820,-
ÚČOV 
míchání žlabu UN   
Statutární město Ostrava
2011-12 4.815,-
Těrlicko-Hradiště, 
odvedení dešťových vod ze systému  
Aqualia SmVak Ostrava a.s.
2011 699,-
Bílov  
doplnění kanalizace a ČOV 
LEXUS CENRUM s.r.o. Jeseník nad Odrou
2011 3.050,-
Zimnice 
oprava vstupního objektu   
OVaK a.s.
2011 181,-
ČOV 
Příbor – rekonstrukce UN1 a UN2 
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2011 3.798,-
ČOV 
Havířov – rekonstrukce lapáku písku   
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2011 2.544,-
ČOV 
Frýdek-Místek, oprava pojezdu LP1 a LP2   
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2011 362,-
VDJ 
Horní Bludovice – rekonstrukce ATS  
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2011 1.129,-
VZ 
Ještěrka II – rekonstrukce zdroje vody   
OVaK a.s.
2011 594,-
ČOV 
Frýdek-Místek, oprava žlabů lapáku písku  
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2011 319,-
ÚČOV 
Rekonstrukce vstupní šnekové ČS   
OVaK a.s.
2011 5.880,-
ÚČOV 
Oprava dolního ložiska šnekového čerpadla
OVaK a.s.
2011 165,-

Výběr specifických staveb z období let 2003 až 2010

Typ stavby
Místo - název stavby
Investor
Rok
realizace
tis. Kč
ČOV 
Heřmanice II – rekonstrukce 
Statutární město Ostrava
2010 3.745,-
Frýdlant n. Ostravicí
výměna oxidačního hřebenového bubnu ø 732 
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2010 118,-
ČOV 
Havířov – rekonstrukce česlí dešťové zdrže 
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2010 1.475,-
ČOV 
Kopřivnice – rekonstrukce biologického stupně 
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2010 5.999,-
VZ Frenštát 
modernizace zdravotního zabezpečení podzemní vody 
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2010 733,-
VDJ 
Lichnov – rekonstrukce potrubí a armatur 
Aqualia SmVaK Ostrava a.s.
2010 296,-
Návsí, místní část Zápolí 
vodovod 
Obec Jablunkov-Návsí
2010 529,-
ÚČOV
výměna potrubí kalu a kalové vody na odstředivky 
Statutární město Ostrava
2010 131,-
ÚČOV 
Ostrava – výměna čerpadel malé cirkulace 
Město Ostrava
2010 948,-
ÚČOV 
rekonstrukce odstředivky kalu 
Statutární město Ostrava a.s. 
2010 4.113,-
Budišov nad Budišovkou-Libavá,    
skupinový vodovod - úprava vodárenských objektů
SmVaK Ostrava a.s.
2010 1.430,-
ČOV Albrechtice
oprava 2 ks stavidel 
SmVaK Ostrava a.s. 
2010 82,-
ČOV Frýdek-Místek  
oprava dopravníku shrabků 
SmVaK Ostrava a.s.
2009 33,-
Kanalizace Třebovice, ul. Kpt. Jaroše 
realizace vystrojení nové ČS
Statutární město Ostrava a.s.
2009 378,-
VDJ 
Důlňák – rekonstrukce prameniště 
Statutární město Ostrava a.s.
2009  3.318,-
VDJ 
Černý les – rekonstrukce technologické části  
SmVaK Ostrava a.s.
2009 1.600,-
ČOV 
Karviná – rekonstrukce kogenerace   
SmVaK Ostrava a.s.
2009 7.700,-
ČOV 
Orlová – rekonstrukce odvodňování  
SmVaK Ostrava a.s.
2009 8.350,-
ČOV 
Choceň – dostavba kanalizace a intenzifikace
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.
2009 21.512
ATS 
Ostrava - oprava 8 tlakových stanic
OVaK a.s.
2009 3.412
ČOV 
Karviná – rekonstrukce ČSSK
SmVaK Ostrava a.s.
2008 4.557
ČOV 
Karviná – rekonstrukce výtlaku přebytečného kalu
SmVaK Ostrava a.s.
2008 717
ÚV 
Nová Ves – rekonstrukce praní filtrů
OVaK a.s.
2008 1.520
ČOV 
Albrechtice – rekonstrukce separátoru písku
SmVaK Ostrava a.s.
2008 946
ČOV 
Frýdek-Místek – rekonstrukce česlí v dešťové zdrži
SmVaK Ostrava a.s.
2008 2.411
ČOV 
Frýdek-Místek – rekonstrukce hrubého předčištění
SmVaK Ostrava a.s.
2008 3.718
VDJ 
Jablunkov – obtokování jednokomorových vodojemů
SmVaK Ostrava a.s.
2008 595
KČS 
Vítkov – rekonstrukce ČS
SmVaK Ostrava a.s.
2008 197
ČS 
Bělský les – rekonstrukce aerace
OVaK a.s.
2008 2.794
ČOV 
Příbor – rekonstrukce biologického stupně
SmVaK Ostrava a.s.
 2008 6.996
ČOV 
Opava – úprava pro plnění ukazatelů na odtoku vody z ČOV SmVaK Ostrava a.s.
2008 4.769
ČOV 
Třinec – provzdušňování kompostových polí
NEHLSEN Třinec s.r.o.
 2007 34
ČOV 
Choceň-SO 04, AN Io – zámečnické výrobky
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.
2007 408
ČOV 
Opava – oprava stíracích a shrabovacích zařízení DN1 a DN2 SmVaK Ostrava a.s.
2007 350
ČOV 
Frýdek-Místek – intenzifikace odvodnění kalu
SmVaK Ostrava a.s.
2007 10.892
ČOV 
Frýdek-Místek – havárie provozu strojních česlí
SmVaK Ostrava a.s.
2007 101
ČOV 
Český Těšín – hrubé předčištění
SmVaK Ostrava a.s.
2007 172
KČS 
Fulnek – oprava havárie technologické části ČS
SmVaK Ostrava a.s.
2007 46
ČOV 
Albrechtice – rekonstrukce biologického stupně čištění
SmVaK Ostrava a.s.
2007 4.853
ATS 
Jirská – rekonstrukce tlakové stanice
OVaK a.s.
2007 452
ČOV 
Frýdek-Místek – úpravy pro plnění ukazatelů na odtoku
SmVaK Ostrava a.s.
2007 26.747
BČOV 
Pardubice-Semtín – úpravy spodního ložiska šnekového čerpadla
ALIACHEM a.s. Pardubice-Semtín
 2006 45
ČOV 
Libhošť – kanalizace a ČOV
SmVaK Ostrava a.s.
2006 3.333
ČOV 
Kopřivnice – rekonstrukce dosazovací nádrže č. 1
SmVaK Ostrava a.s.
2006 1.794
ÚV 
Slezská Harta – servis a oprava 3 ks dávkovacího čerpadla
SmVaK Ostrava a.s.
2006 50
ÚČOV 
Ostrava – oprava 3 ks šnekových čerpadel
OVaK a.s.
2006 107
TKO 
Horní Benešov – revize, oprava a zvýšení výkonu ČS
HBSS-služby s.r.o. Horní Benešov
2006 320
SK 
Hradec nad Moravicí – technologické úpravy sport. areálu
SK Lama Hradec n.M.
2006 494
ATS 
Ostrava-Zábřeh, ul. Patrice Lumumby
OVaK a.s.
2006 315
ČOV 
Lanškroun – intenzifikace
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.
2006 11.801
VDJ 
VDJ a ATS Nový Jičín – rekonstrukce strojní části
SmVaK Ostrava a.s.
2006 2.455
BČOV 
Pardubice-Semtín – úprava spodního ložiska šnekového čerpadla
ALIACHEM a.s. Pardubice-Semtín
2005 184
ČOV 
Nový Jičín – instalace stacionárního odvodňovacího zařízení SmVaK Ostrava a.s.
2005 5.920
ČS, VDJ 
Vítkov – rekonstrukce ČS pro VDJ Budišov
SmVaK Ostrava a.s.
2005 2.015
ČOV 
Frenštát pod Radhoštěm – zámečnické výrobky
SmVaK Ostrava a.s.
2005 1.390
KLIMO 
Mnichovo Hradiště – dílce pro ponorná čerpadla
KLIMO s.r.o. Mnichovo Hradiště
2005 45
ATS 
Krásné Pole-Ostrava, rekonstrukce strojní části
OVaK a.s.
2005 325
ČOV 
Třinec-Tyrská – rekonstrukce strojní a elektro části
NEHLSEN Třinec s.r.o.
2005 2.731
ZD 
Jičina – vybudování nadzemních bet. jímek na kejdu
ZD Jičina
 2004 864
ČS 
Ovocná – rekonstrukce kanalizace Bohumín
SmVaK Ostrava a.s.
2004 585
ČOV 
Havířov – rekonstrukce odvodnění kalu
SmVaK Ostrava a.s.
2004 1.002
ČOV 
Opava – 4 ks uzavírací těsnící stavidla
SmVaK Ostrava a.s.
2004 245
ÚČOV 
Ostrava-Přívoz – oprava šnekového čerpadla
OVaK a.s.
2004 72
ČOV 
Kopřivnice – stavební a technolog. oprava UN
SmVaK Ostrava a.s.
2004 892
ČOV 
Příbor – rekonstrukce kalového hospodářství a SŘTP
SmVaK Ostrava a.s.
2004 3.691
KLIMO 
Mnichovo Hradiště – dodávka technologického zařízení
KLIMO s.r.o. Mnichovo Hradiště
2004 110
ATS 
Havlíčkovo náměstí, Ostrava
OVaK a.s.
2004 583
ČOV 
Hrabyně – dodávka a montáž kalové koncovky
ÚSP Hrabyně
2004 441
ČS 
Bílovec – napojení lokality Údolí mladých na ČOV
SmVaK Ostrava a.s.
2004 912
ČOV 
Krmelín – dodávka a montáž technologické části
SmVaK Ostrava a.s.
2004 423
ÚČOV 
Ostrava – rekonstrukce UN 4
OVaK a.s.
2004 6.173
ČS 
Bělský les – dodávka a montáž technologické části
OVaK a.s.
 2004 1.811.

Výběr technologicky specifických a zásadních staveb z období let 1993 až 2003

Typ stavby
Místo - název stavby
Investor
Rok
realizace
ČS 
KOMAS Opava – likvidace splaškových odpadních vod  
KOMAS Opava
2003
ČOV 
Orlová – nitrifikace, denitrifikace, SŘTP, rekonstrukce lapáku písku
SmVaK Ostrava a.s.
2003
ČOV 
Velké Hoštice – rekonstrukce ČOV a kanalizace 
SmVaK Ostrava a.s.
 2002
TKO 
Horní Benešov – rekonstrukce čerpací jímky SO 33  
HBSS-služby s.r.o. Horní Benešov
2002
ČS 
Havířov-Životice, lokalita Osinky – výstavba technické infrastruktury pro 72 RD  
Obec Životice
2002
ČOV 
Opava – úprava lisování a doprava shrabků  
SmVaK Ostrava a.s.
2001
ČS 
Pivovar Plzeň – úprava varní vody  
Plzeňský Prazdroj a.s.
2001
ČS 
Hrušov – rekonstrukce povodňové čerpací stanice  
OVaK a.s.
2001
VDJ, ČS 
Stará Bělá-Palesek – rekonstrukce vodárenského zdroje  
OVaK a.s.
2001
ČS 
Hrabová – rekonstrukce čerpací stanice  
OVaK a.s.
2000
ČOV 
Jablonné nad Orlicí – rekonstrukce čistírny odpadních vod  
VaK Jablonné nad Orlicí a.s
2000
ÚV 
Valšov – rekonstrukce vrtu a úpravny vody  
SmVaK Ostrava a.s.
2000
ÚV 
Svatý Jiří – rekonstrukce úpravny vody  
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.
1999
Krnov – rekonstrukce jezu na řece Opavě  
Město Krnov
1999
ČS, VDJ 
Vítkovsko – rozšíření akumulace, I. etapa  
SmVaK Ostrava a.s
1999
ČS 
Dětmarovice – oprava šnekového čerpadla č.5 a č.8 na čerpací stanici II. pásma  
ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice
1999
ČS 
Dětmarovice – oprava šnekového čerpadla č.1 na čerpací stanici I. pásma  
ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice
1998
ČOV ÚSP 
Hrabyně – rekonstrukce čistírny odpadních vod  
ÚSP Hrabyně
1998
ČS 
Ostrava-Nová Ves – rekonstrukce čerpací stanice v ÚV
OVaK a.s.
 1998
ČOV 
Klášterec n. Orlicí – rekonstrukce čistírny odpadních vod  
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.
1997
ČS 
Horní Benešov – rekonstrukce jímky průsakových vod 
HBSS-služby s.r.o.
1996
ČOV 
Dolní Životice – čistírna pro obec 1000 EO, I. etapa  
Obec Dolní Životice
1996
ČOV 
Štarnov – monobloková mechanicko-biologická čistírna pro obec 880 obyvatel  
Obec Štarnov
1996
ČOV 
Velké Karlovice – čistírna pro obec 1100 obyvatel  
Obec Velké Karlovice
1995
ČOV 
Raškovice – čistírna pro obec 2975 EO  
Obec Raškovice
1995
ČOV 
Bohuňovice – čistírna splaškových a dešťových vod pro obec 2700 obyvatel  
Obec Bohuňovice
1995
ČOV 
Lanškroun – městské komunální vody  
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.
1995
ČOV 
Sulov – biologická čistírna pro rekreační zařízení OREA  
Obec Sulov
1994
ČOV 
Dvůr Králové n.L. – městské a průmyslové odpadní vody  
TIBA a.s. Dvůr Králové nad Labem
1993
ČOV 
Ústí nad Orlicí – městské komunální vody  
Město Ústí nad Orlicí
1993

Wambex, spol. s r.o.

Plynárenská 823

753 01 Hranice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Konečná

Tel: +420 581 601 895

Miroslava Rudolfová

Tel: +420 581 601 895

 

 

Další kontakty:

Tel.:    +420 581 601 895 

GSM.: +420 603 207 745

E-mail: wambex@wambex.cz

 

       ... s vodou to umíme!